Kompetencer indenfor trivsel

  • Stampes. guider jer sikkert hen i mod et bedre arbejdsmijø ved at stå for gennemførelsen af den lovpligtige arbejdspladsvurdering.
    APV'en skal gennemføres hvert 3. år og ved større ændringer i organisationen.
  • Planlægning og gennemførelse et forløb med kortere, men hyppigere, trivselsmålinger. Forløbet kan enten gennemføres som selvtændigt forløb, eller gennemføres som supplement til APV'en.
  • Grundig og nemt forståeligt analyse af resultaterne af trivselsforløb og APV samt igangsættelse initiativer til genopretning af det gode arbejdsmiljø, herunder evaluering og sikring af fremdrift på initiativerne
  • Workshops med fokus på "det gode arbejdsmiljø"
  • At huske dig på at når dine ansatte trives, bliver både fællesskab, loyalitet og effektivitet styrket. Det gavner den daglige stemning på kontoret, og fokuserer den energi, der bliver lagt i opgaveløsningen

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Godkend' godkender du vores brug af cookies.

Godkend